Hoppa till innehåll

Tjänster

  • Stöd och rådgivning vid utformning eller planering av en plats eller ett område med fokus på bättre tillgänglighet för alla, till exempel i ett frilufts-, kultur- eller naturområde.
  • Kartläggning av de friluftsvärden som finns i ett område utifrån olika perspektiv till exempel i en friluftsplan.
  • Utbildningar om tillgänglighet, med tillhörande insiktsövningar med fingerad optik (se bild till vänster) och rullstol.
  • Projektledning, utredningar och förstudier samt projektering av frilufts-och kulturmiljöer.
  • Besiktning och ritningsgranskning av byggnader och mark i bygglovprocessens olika steg, ur tillgänglighetssynpunkt.
  • Produktion av skyltar, även taktila, samt texter och bilder till artiklar
  • Filmproduktion
  • Naturguidningar

Jag samarbetar med landskapsarkitekt vid behov.
Jag är validerad tillgänglighetskonsult hos branschorganisationen Svensk Tillgänglighet.

Mina uppdragsgivare är bland annat länsstyrelser, regioner, kommuner, föreningar och företag inom bland annat besöksnäringen.  

Foto: Insiktsövning med fingerad optik & teknikkäpp