Hoppa till innehåll

Tjänster

Stöd och rådgivning vid utformning eller planering av en plats eller ett område med fokus på bättre tillgänglighet för alla, till exempel i ett frilufts-, kultur- eller naturområde.

  • Kartläggning av de friluftsvärden som finns i ett område utifrån olika perspektiv till exempel i en friluftsplan.
  • Utbildningar om tillgänglighet, med tillhörande insiktsövningar med fingerad optik (se bild här till vänster) och rullstol.
  • Projektledning, utredningar och förstudier samt projektering av frilufts-och kulturmiljöer.
  • Besiktning och ritningsgranskning av byggnader och mark i bygglovprocessens olika steg, ur tillgänglighetssynpunkt.
  • Produktion av skyltar, även taktila, samt texter och bilder till artiklar
  • Filmproduktion
  • Naturguidningar
  • Jag samarbetar med landskapsarkitekt vid behov. 
  • Jag är validerad tillgänglighetskonsult hos branschorganisationen Svensk Tillgänglighet.  

Mina uppdragsgivare är bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner, föreningar och företag inom bland annat besöksnäringen.  

Foto: Insiktsövning med fingerad optik & teknikkäpp