Hoppa till innehåll

Nyheter

ny_hemsidan

Hemsidan är uppgraderad, bland annat med en nyhetssida

Nu har hemsidan fått en uppfräschning med bland annat bättre kontraster och likartad design, och förhoppningen är att det ska gå lättare att läsa. Och samtidigt är det PREMIÄR för en nyhetssida! Där kommer jag även att skriva blogginlägg med rubriken ”På tur i natur”. Förhoppningen är att hemsidan ska…
Blekinge

Inventering i Blekinge län

MagMa Miljö har fått uppdrag att inventera ett antal naturreservat i Blekinge län under våren 2023 åt länsstyrelsen. Vi kommer att ta fram förslag på hur tillgängligheten kan förbättras i naturreservaten. Blekinge är ett av våra minsta län men är samtidigt spännande med en lång lövskogskust och skärgård, med stora…
Ny studie

Ny studie visar på vikten av tillgängliga grönområden

Magma Miljö har medverkat i en studie inom forskningsprojektet Green Access som drivs av Naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. I den har man undersökt vilka som har tillgång till stadens natur och hur den upplevs och används t ex ur tillgänglighetssynpunkt. Man har tittat på olika områden för att se…