Hoppa till innehåll

Nyheter

Emmas omslag

I samklang med naturen

MagMa Miljö har varit bollplank till en student på landskapsarkitekts-programmet vid SLU i Uppsala om examensarbetet ”I samklang med naturen” som blev färdigt nu i maj. Uppsatsen tar upp frågor kring det föreslagna naturreservatet Gamla Uppsala åskullar om att stärka den biologiska mångfalden och tillgängligheten till området där. Uppe på…
20231012_151125

Östa naturreservat

Under våren har MagMa Miljö inventerat Östa naturreservat som ligger vid Dalälven i Heby kommun. Bilden visar Stormossen som ligger i reservatet. Dit går en smal träspång. Vi har kommit med förslag hur området kan bli mer tillgängligt för fler. Vid besöket i april hördes både storlom vid älven och…
båt rävsten

Webbinarium om tillgänglighetssatsningar på Rävsten

I mitten på mars  anordnade länsstyrelsen i Jämtland ett lunchwebbinarium om tillgänglig besöksnäring på ön Rävsten i Gräsö skärgård. Där arrenderar Kerstin Söderberg och hennes man Upplandsstiftelsens stugby. Hon berättade om tillgänglighetssatsningarna man gjort av anläggningen men även om fritidsaktviteter som fiske och paddling som har skapats. Foto: Eva Arnemo…