Hoppa till innehåll

Nyheter

20231220_114247

Inventering av en Returplats för återbruk

Under början av året arbetar MagMa Miljö med att inventera Enkelt avhjälpta hinder på två Returpunkter i Solna centrum och i Sundbyberg åt ett avfallsföretag. På en Returpunkt kan man dels lämna saker till återbruk och dels lappa och laga det som har gått sönder. Man kan även fixa något…
Dator

Utbildning på Lantbruksuniversitet Ultuna

MagMa Miljö har haft en utbildning för landskapsstudenter -arkitekter och ingenjörer på temat ”tillgänglighet för utemiljöer” på SLU Ultuna i slutet av januari. Deltog gjorde även Denise Cresso digitalt från Göteborg. Hon berättade om utmaningar och konsekvenser för personer med synnedsättning.  Bilden föreställer en av Denise föreläsningsbilder på dataskärmen. Tillbaka
20230511_102425

Stensjö by i Oskarshamn

Stensjö by är ett kulturreservat och som ägs av Vitterhetsakademien har en välbevarad samlad bebyggelse med boningshus och ladugårdar från 1800-talet. Här har flera Astrid Lindgren-filmer spelats in. MagMa Miljö har gjort en tillgänglighetsplan för byn.   Tillbaka