Hoppa till innehåll

I samklang med naturen

MagMa Miljö har varit bollplank till en student på landskapsarkitekts-programmet vid SLU i Uppsala om examensarbetet ”I samklang med naturen” som blev färdigt nu i maj. Uppsatsen tar upp frågor kring det föreslagna naturreservatet Gamla Uppsala åskullar om att stärka den biologiska mångfalden och tillgängligheten till området där. Uppe på åskullarna finns värdefulla växter och insekter och för att fler ska få uppleva detta finns förslag hur tillgängligheten till området kan stärkas.