Hoppa till innehåll

Uncategorized

I samklang med naturen

MagMa Miljö har varit bollplank till en student på landskapsarkitekts-programmet vid SLU i Uppsala om examensarbetet ”I samklang med naturen” som blev färdigt nu i maj. Uppsatsen tar upp frågor kring det föreslagna naturreservatet Gamla Uppsala åskullar om att stärka den biologiska mångfalden och tillgängligheten… Läs mer »I samklang med naturen

Östa naturreservat

Under våren har MagMa Miljö inventerat Östa naturreservat som ligger vid Dalälven i Heby kommun. Bilden visar Stormossen som ligger i reservatet. Dit går en smal träspång. Vi har kommit med förslag hur området kan bli mer tillgängligt för fler. Vid besöket i april hördes… Läs mer »Östa naturreservat

Webbinarium om tillgänglighetssatsningar på Rävsten

I mitten på mars  anordnade länsstyrelsen i Jämtland ett lunchwebbinarium om tillgänglig besöksnäring på ön Rävsten i Gräsö skärgård. Där arrenderar Kerstin Söderberg och hennes man Upplandsstiftelsens stugby. Hon berättade om tillgänglighetssatsningarna man gjort av anläggningen men även om fritidsaktviteter som fiske och paddling som… Läs mer »Webbinarium om tillgänglighetssatsningar på Rävsten