Hoppa till innehåll

Tidigare uppdrag

Badplats-inventering
i Uppsala kommun

Arton kommunala friluftsbad i Uppsala kommun har inventerats och förslag för att förbättra tillgängligheten på baden har redovisats.

Bilden är från Fjällnorabadet öster om Uppsala, där det finns en badramp. En badramp underlättar både för dom med sämre rörlighet och dålig simkunnighet.

Tillgängliga fiskeplatser i Bergs kommun, Jämtland

Bergs kommun vill bli bäst i landet på tillgängligt fiske för fler. De är på god väg, för sexton fiskeplatser har iordningsställts runtom i kommunen i sjöar, tjärnar och i strömmande vatten. MagMa Miljö har granskat 12 fiskeplatser ur tillgänglighetssynpunkt. Läs mer: Vildmarksporten Berg

Ny multiled i Lofsdalen i Härjedalen

Panoramaleden är en ny multiled som går upp längs kanten av fjället Hovärken i Lofsdalen och är 2,2 km lång. Den är utformad för alla, allstå både för cyklister, personer med rulatorer, rullstolar och barnvagnar, som ska kunna samsas på leden. Underlaget består både av anlagda grusvägar och träspänger. På uppdrag av Lofsdalens turistnärings ekonomiska förening har MagMa Miljö granskat leden ur tillgänglighetssynpunkt och kommit med förslag på förbättringar av den.

Magma Miljö har varit med i utformningen av friluftsanordningar vid Garnuddens naturreservat i Salems kommun, Stockholms län. Här är en Youtube-film som beskriver vilka satsningar som kommunen har gjort. Filmen är en kortversion på 2 minuter som är textad och delvis syntolkad. Filmen är gjord av Lindahl Film och MagMa Miljö.

Friluftsplan för fiske i Hjällsjön, vid Dalälven i Tierps kommun

MagMa Miljö har tagit fram en friluftsplan för fiskeområdet vid Hjällsjön vid Dalälven i Söderfors på uppdrag av Upplandsstiftelsen och Tierps kommun för att underlätta för fler att kunna komma ut och bland annat fiska. En tillgänglig fiskebrygga går rakt över sjön som gör det möjligt att fiska utan hinder.

Ekeby by får bättre utformning för alla

Vänge-Ekeby är en radby by i Uppsala kommun med anor från medeltiden och där har Vänge Hembygdsförening sin hembygdsgård – Karlssongården. Föreningen har fått EU-stöd för att bland annat förbättra tillgängligheten till gården och väderkvarnen, och en ny WC för alla i bykhuset. Magma Miljö deltar i utformningen. På bilden syns Karlssonsgårdens nya entré och ramp.

I Garnudden satsas det på åtgärder för personer med synnedsättning

 

I Garnuddens naturreservat har en satsning gjorts för att personer med synnedsättning ska kunna ta sig fram med hjälp av ett 1,5 km långt ledstråk. En kännbar (taktil) karta över området finns även vid vägens början. Magma Miljö har varit med i planeringen av åtgärderna.

 

Magma Miljö har gjort en tillgänglighetsplan för 350-åriga Axmar bruk i Gästrikland, som också är kulturreservat på uppdrag av länsstyrelsen.  Där finns bland annat en smedja och hytta, hamn och en engelsk park med ett lusthus. Flera av de föreslagna åtgärderna i planen har genomförts så att framkomligheten har förbättrats. Foto: Tomas Ärlemo