Tidigare uppdrag

Badplatsinventering i Uppsala kommun

Arton kommunala friluftsbad i Uppsala kommun har inventerats och förslag för att förbättra tillgängligheten på baden har redovisats.

Bilden är från Fjällnorabadet öster om Uppsala, där det finns en badramp. En badramp underlättar både för dom med sämre rörlighet och dålig simkunnighet.

Tillgängliga fiskeplatser i Bergs kommun, Jämtland

Bergs kommun vill bli bäst i landet på tillgängligt fiske för fler. De är på god väg, för sexton fiskeplatser har iordningsställts runtom i kommunen i sjöar, tjärnar och i strömmande vatten. MagMa Miljö har granskat 12 fiskeplatser ur tillgänglighetssynpunkt. Läs mer: Vildmarksporten Berg

Ny multiled i Lofsdalen i Härjedalen

Panoramaleden är en ny multiled som går upp längs kanten av fjället Hovärken i Lofsdalen och är 2,2 km lång. Den är utformad för alla, allstå både för cyklister, personer med rulatorer, rullstolar och barnvagnar, som ska kunna samsas på leden. Underlaget består både av anlagda grusvägar och träspänger. På uppdrag av Lofsdalens turistnärings ekonomiska förening har MagMa Miljö granskat leden ur tillgänglighetssynpunkt och kommit med förslag på förbättringar av den.

Magma Miljö har varit med i utformningen av friluftsanordningar vid Garnuddens naturreservat i Salems kommun, Stockholms län. Den övre filmen om Garnuddens naturreservat beskriver vilka satsningar som kommunen har gjort. Filmen är 4,20 minuter lång och är textad. Den nedre filmen är en kortversion på 2 minuter som är textad och delvis syntolkad. Filmen är gjord av Lindahl Film och MagMa Miljö.