Tidigare uppdrag

Badplatsinventering i Uppsala kommun

Drygt 15 kommunala friluftsbad har inventerats och förslag på åtgärder för att förbättra tillgängligheten på baden har beskrivits i rapporten.

Bilden är tagen på Fjällnorabadet öster om Uppsala, där det finns en badramp. En badramp underlättar för dem med både sämre rörlighet och simkunnighet.

Tillgängligt fiske och friluftsanordningar vid Kärringöarna i Dalälven vid Söderfors

Vid platsen finns en tillgänglig fiskebrygga som går rakt över en avsnörd del av älven där put-and-takefiske bedrivs av Söderfors Fiskevårdsförening. På uppdrag av Upplandsstiftelsen och Tierps kommun gjordes en inventering och översyn för att förbättra friluftsanordningar och fiskebryggor ur tillgänglighetssynpunkt i området.

 

Bättre tillgänglighet vid Vänge hembygdsgård

I Ekeby by driver Vänge hembygdsföreningen ett tillgänglighetsprojekt under 3 år för att bland annat underlätta att komma in i hembygdsgården – Karlssongården. Men även att anlägga en ny tillgänglig toalett i bykhuset och förbättra tillgängligheten till den gamla kvarnen. Fotomontage: Shape IT Green. Mer information:

https://www.hembygd.se/vange/news/12391

 

 

Den övre filmen om Garnuddens naturreservat beskriver vilka satsningar som kommunen har gjort. Filmen är 4,20 minuter lång och är textad. Den nedre filmen är en kortversion på 2 minuter som är textad och delvis syntolkad. Filmen är gjord av Lindahl Film och MagMa Miljö & Tillgängligh.